Vi har fått en ny runde med litt kaldere vær. Det gir umiddelbart utslag i strømprisen, spesielt i Sør-Norge og Sør-Sverige.

Områdeprisen for de tre sørligste prisområdene i Norge steg med over 20 øre/kWh fra søndag til mandag og er nå oppe i 58,46 øre/kWh. Det er høyeste pris siden 15. februar.

Halv pris i nord

Prisen er i tillegg det dobbelte av hva den er i de to nordligste prisområdene. Årsaken er som Europower Energi tidligere har omtalt, at det er høy kraftproduksjon i nord, og da særlig i Nord-Sverige, som har kraftig utbygget vindkraftkapasitet. Samtidig er det dårlig med overføringskapasitet sørover. I sør har man imidlertid god overføringskapasitet ut av prisområdene og sørover mot kontinentet, der prisene nå er høyere.

Timepriser på over 1 krone

På timebasis er forskjellen enda større. Mellom klokken 1800 og 2000 mandag kveld er timeprisen i Sør-Norge på rundt 1 NOK/kWh, mens prisen i tilsvarende timer i de nordlige prisområdene er 27 øre/kWh, altså kun en tredel av prisen i sør.

Prisendring Norge:

Prisområder 08.03.2021 07.03.2021 Endring
Systempris 46,89 05.02.1900 +10,19
NO 1 (Oslo) 58,46 38,35 +20,11
NO 2 (Kr.sand) 58,46 38,35 +20,11
NO 3 (Trondheim) 29,1 23,65 +5,45
NO 4 (Tromsø) 29,1 23,65 +5,45
NO 5 (Bergen) 58,46 38,35 +20,11