Mandag blir døgnprisen i Sør-Norge 2,80 kr/kWh, viser tall fra Nord Pool søndag ettermiddag. Strømmen er billigst i timen etter midnatt, med 88 øre/kWh. Toppen blir nådd klokka 19. Da er prisen 4,38 kr/kWh, før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte.

Prisene er dermed dobbelt så høye som i dag, søndag, men likevel godt over 1 kr/kWh lavere enn forrige mandag.

I Midt-Norge blir døgnprisen 33 øre/kWh, mens prisen i Nord-Norge blir 20 øre/kWh.

Made with Flourish

Gjennom dagen ligger prisene i Sør-Norge nært de tyske strømprisene, men midt på dagen faller prisen i Tyskland betydelig, uten at Norge følger etter.

Kan tjene på strømbruk

Prisene har falt betydelig så langt i september, fra 5,66 kr/kWh ved starten av måneden til nå. Grafikken under viser døgnprisene i Sør-, Midt- og Nord-Norge så langt denne måneden.

Made with Flourish

Om prisene holder seg på mandagens nivå ut måneden, blir snittprisen for Sør-Norge rundt 3,10 kr/kWh. I de timene strømprisen er vesentlig lavere enn dette, er det i teorien mulig å tjene på å bruke strøm. Det er fordi strømstøtten utbetales likt per time, basert på snittet for hele måneden. Så det å bruke mye strøm i timer med lave priser, gir i teorien en gevinst. Men for mange strømkunder kan det også utløse høyere nettleie hvis effektuttaket går over neste grense i nettleietrappa i tre timer.

Stor import mandag

Igjen flyter det strøm til NO2 mandag, slik at produsentene kan fortsette å spare på vannet. Utviklingen de siste ukene har vært slik at selv om det har vært import av strøm til Sør-Norge, og det internt har gått mer strøm til Sørlandet enn til Oslo-området og Bergen-området, har likevel ikke fyllingsgraden i vannmagasinene gått opp i NO2 de siste ukene. Som kjent er dette det suverent største området i landet, hva gjelder magasinkapasitet.

Mandag blir det en liten flyt fra Sørlandet til Oslo og Bergen, men hovedbildet er stor import fra utlandet.

Fra Storbritannia, Danmark og Tyskland går det til sammen over 40 GWh til Sørlandet mandag.

Grafikken under viser hvordan strømmen flyter inn og ut av NO2 mandag, med en total som gjør at det altså blir mindre vannkraftproduksjon sør i landet, enn det som ellers måtte til for å håndtere forbruket i samme område.

Made with Flourish