Kraftkontraktene falt dramatisk i slutten av forrige uke og det var forventninger om at de ville falle videre mandag. Det skjedde ikke