– Kraftprisen er allerede så lav at nedsiden er begrenset,