Kraftprodusentene holder sine prissikringsstrategier tett til brystet. Det er forretningshemmeligheter, så det er lett å