Ifølge Statnett er det oppdaget en feil i et av strømretteranleggene som medføre redusert overføringskapasitet på kabelen.

North Sea Link (NSL) gikk i prøvedrift 1. oktober 2021. I løpet av testfasen er det blitt oppdaget en feil i strømretteranlegget på britisk side, og kapasiteten er fortsatt 700MW inntil feilen er rettet.

Kapasitetsreduksjonen