Prisen på klimakvoter har skutt i været i år, og den siste uken har den nådd nye rekordnivåer nesten hver eneste dag. Så langt i år har den vært helt oppe i 43,13 euro per tonn med CO2-utslipp, og i snitt har den ligget på 36,67 euro.

Statistikk. Klimakvoter. Foto: Graf

Prisen på klimakvoter har en indirekte påvirkning på den norske strømprisen på to måter. Den gjør det dyrere å bruke fossil energi slik at fornybare elektrifiserte alternativer blir mer konkurransedyktige, og det skaper større etterspørsel etter strøm. Den påvirker også europeiske strømpriser ved at kullkraftverk og gasskraftverk må kjøpe en klimakvote for hvert tonn med CO2-utslipp.

Nøyaktig hvor mye den norske strømprisen påvirkes av prisen på klimakvoter er umulig å fastslå nøyaktig, men Thema Consulting gjorde en modellkjøring av det for Europower i begynnelsen av mars.

- Våre analyser viser at en en økning i CO2-prisen på én euro vil øke kraftprisen i Norden med 0,3 til 0,4 euro per megawattime, sa Marius Holm Rennesund i Thema den gangen.

Med det som utgangspunkt vil rekordprisen på klimakvote tilsvare en økning av strømprisen med 153,52 kr/MWh. For sluttkunder tilsvarer det 15,4 øre/kWh på strømregningen.

Hvis vi tar utgangspunkt i snittprisen så langt i år, tilsvarer klimakvotenes påvirkning en prisøkning på 131,81 kr/MWh (13,2 øre/kWh).

Dette har økt jevnt og trutt fra måned til måned i år. På starten av året tilsvarte klimakvotene en økning på 12,41 kr/MWh, og så langt i mars ligger det an til at den har påvirket strømprisen med 142,17 kr/MWh.

Måned Euro Kroner Strømpris/MWh
Januar € 33,45 kr 346,88 kr 121,41
Februar € 37,91 kr 389,71 kr 136,40
Mars* € 39,94 kr 406,19 kr 142,17

* Per 17. mars.

Over 1000 kroner per tonn

Den rekordhøye kvoteprisen og dagens eurokurs gir det en norsk kostnad på 438,63 kroner per tonn. I må kvotepliktig norsk industri også betale en norsk CO2-avgift. Den er i år på 591 kroner per tonn.

Det gir en total kostnad på 1029,63 kroner per tonn med CO2-utslipp. Dermed er Norge over halvveis til målet om en samlet CO2-kostnad på 2000 kroner per tonn innen 2030.

Denne kostnaden er en vesentlig årsak til at oljebransjen ønsker å elektrifisere norsk sokkel. For selv om det er dyrt å bygge ut strømnett helt ut til oljeplattformene, blir det mer og mer økonomisk lønnsomt etter hvert som det blir dyrere og dyrere å slippe ut CO2 fra gassturbinene som produserer strømmen som brukes i offshorevirksomheten.

I tillegg kommer selvsagt ønsket om å kutte utslippene for å nå klimamålene.

Kraftig prisøkning

Prisen på klimakvoter lå i mange år på et veldig lavt nivå, men så tok den seg kraftig opp. Med dagens nivå er prisen 16 ganger så høy som da den var på sitt aller laveste. Det skjedde 17. april i 2013.

Da lå kvoteprisen lavt etter finanskrisen, og det tok mange år før den tok seg opp igjen.

Statistikk. Klimakvoter. Foto: Graf