I sin Kraftsituasjonsrapport for uke 30, melder NVE at Norge hadde en nettoeksport