Statnett skriver i en pressemelding at det mellom klokken 03:00 og 04:00 mandag morgen ble importert rekordmye strøm. Da ble det importert 6.004 MWh i løpet av én klokketime.

– Vi importerte billig vindkraft over ledninger og kabler fra nabolandene våre og Tyskland. I denne timen ble nesten fire av ti kilowattimer som ble brukt i Norge, produsert i andre land, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

Over halvparten kom fra Sverige. De bidro med 3.354 MWh. I tillegg ble kapasiteten fra Tyskland og Danmark fullt utnyttet med henholdsvis 1.400 og 1.089 MWh.

Den høye strømimporten kom som en følge av mye vindkraftproduksjon i Tyskland og Danmark. I rekordtime hadde de negative priser på 29,98 euro/MWh. Det tilsvarer omtrent 30 øre/kWh som vindkraften måtte betale for å sende inn på strømnettet. Sør-Sverige hadde også negative strømpriser den timen, men det var ikke like lavt. Der måtte kraftprodusentene betale 0,47 euro per MWh de sendte inn på nettet.

De negative strømprisene og den høye importen presset også de norske strømprisene. Den lå på 14,99 euro/MWh, tilsvarende 15 øre/kWh i Sør-Norge. Selv om det er Sør-Norge som har utenlandsforbindelsene til Tyskland og Danmark, var strømprisen enda lavere i Nord-Norge. Der lå den på 7,6 øre/kWh.

Forrige importrekord ble satt første juledag i 2018. Da ble det importert 5.978 MWh mellom 17:00 og 18:00.