Torsdag morgen blir det nok en pristopp i to av de norske prisområdene. I NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) koster strømmen 2,44 NOK/kWh mellom klokken 0800 og 0900.

Kulden holder taket i det meste av landet. Det samme gjør de relativt høye kraftprisene. For torsdag 11. februar er områdeprisene for Oslo og Bergen over 1 NOK/kWh i snitt gjennom døgnet.

Høyeste pris noen gang i Bergen

Prisen i Oslo er den høyeste siden 22. februar i 2010, ifølge Jan Foyn hos Nord Pool. Den gangen var prisen 151,68 euro/MWh, som tilsvarte 1218 øre/kWh.

Når det gjelder timeprisen på over 2,44 NOK/kWh, så behøver vi ikke å gå så langt tilbake. Den 1. mars i 2018 var prisen på 2,46 NOK/kWh.

Det er imidlertid de høyeste områdepris og høyeste timepris noen gang for prisområde Bergen, som ble skilt ut som eget prisområde i mars 2010.

De tre øvrige prisområdene har betydelig lavere områdepris.

Til sammenligning var den gjennomsnittlige områdeprisen i Oslo og Bergen i februar i fjor på 12,63 øre/kWh, mens den så langt i år har vært på 67,88 øre/kWh i Oslo- området og 68,13 øre/kWh i Bergens-området.

Over 3 kroner inkl. moms

Igjen ser vi timepriser i Oslo og Bergen som er godt over 2 NOK/kWh. Torsdag tas prisen til nye høyder med en pris mellom klokk 0800 og 0900 på 2,44 NO/kWh. Legger vi på oms på denne prisen får vi en strømpris ut til forbruker på 3,05 NOK/kWh. Og i tillegg til dette kommer til forbruker, evnt påslag til strømleverandør, nettleie og avgifter til staten.

Også timen etter, mellom klokken 0900 og 1000, er prisen over kroner i de respektive prisområder. I tillegg er det en time torsdag ettermiddag på tilsvarende prisnivå. Totalt er det over åtte timer torsdag 11. februar som er priset til over 1 NOK/kWh.

Områdepriser i Norge (euro/MWh):

Prisområde øre/kWh øre/kWh Endring
11.02.2021 10.02.2021
NO 1 (Oslo) 100,84 74,3 +26,54
NO 2 (Kr.sand) 81,15 74,04 +7,11
NO 3 (Trondheim) 50,51 56,3 -5,79
NO 4 (Tromsø) 50,51 50,07 +0,44
NO 5 (Bergen) 100,84 74,3 +26,54