Prisbildet på strøm er totalt endevendt fra i fjor til i år. Juni og juli i 2020 var ikke bare preget av koronapandemi, men i høyeste grad av historisk lave kraftpriser. Nå er situasjonen en helt annen og etter en juni måned med høyeste pris på 11 år (regnet i NOK og hensyntatt inflasjon), har vi nå også lagt bak oss den juli-måneden med høyeste gjennomsnittlige strømpris noen gang, med 55,99 øre/kWh. Det er betydelig høyere enn rekordprisen fra 2018 på 49,13 øre/kWh, som til da var det høyeste vi har registrert siden 1996. I tillegg kommer nettleie og avgifter til forbruker.

Det vil si høyeste gjennomsnittlige systempris. For de ulike prisområdene er det noen variasjoner som Europower også tidligere har omtalt. Spesielt har prisen i det sørligste prisområdet NO2 (Kristiansand) vært til dels høyere enn systemprisen, mens det nordligste prisområdet NO4 (Tromsø) har ligget betydelig under de øvrige prisområdene og dermed ikke gitt spesielt høy pris der. Faktisk har prisen i dette området vært lavere enn hva det normalt er i juli måned, selv om prisen på siste julidagen spratt opp i nærmere 42 øre/kWh.

Her er oversikten over juli-prisen (øre/kWh) i de norske prisområdene for de siste fem årene;

Prisomrsåde/år 2021 2020 2019 2018 2017
NO1 (Oslo) 57,65 1,51 33,78 49,87 24,64
NO2 (Kristiansand) 59,62 1,51 33,78 48,94 24,64
NO3 (Trondheim) 47,40 2,72 33,26 49,62 23,54
NO4 (Tromsø) 22,85 2,93 33,12 48,18 18,47
NO5 (Bergen) 57,65 1,51 33,78 48,9 24,61

Det er flere grunner til høyere pris i år enn i fjor. I år er det lite tilsig og svak hydrologi. Som vi omtalte tidligere denne uken, var det i uke 29 nærmere 30 TWh mindre i norske vann og snømagasin enn det var i samme uke i fjor. I tillegg er det betydelig bedret overføringskapasitet ut av landet i den sørlige delen. I tillegg er prisene på kontinentet trukket opp av blant annet høyere CO2-pris.

– Alt skal løftes

Hva så med prisene fremover? Jo det ser ut til at de også vil holde seg høye, spesielt i sørlige deler av landet. Faktisk er det slik at enkelte analytikere mener at prisen i Norge per i dag er for lav, til tross for at den er høyere enn noen gang. Årsaken er at både døgnprisen, men ikke minst de fremtidige prisene på kontinentet og da spesielt i Tyskland, ligger langt høyere enn hva fremtidsprisene i Norden viser.

– Alt skal løftes er mitt budskap. Spot og forward og alt som er. De nordiske prisene er alt for undertrykte så lenge vi har det klimascenariet med de høye CO2-prisene vi nå har. Selv om det nå er helt de-koblet. For vi har fortsatt den billigste kraften i hele Europa, påpekte sjefanalytiker hos Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, til Europower tidligere i sommer.

Riktignok har prisene i Norge og Norden steget, men fortsatt er avstanden til tyske priser betydelig. Norge har gjennomgående de laveste prisene i Europa, og flere analytikere mener det er et unormalt stort gap mellom norske og tyske priser. Ifølge Lilleholt er det en prisdifferanse som vannkraftprodusentene ikke ser ut til å utnytte.

For lav pris i Norge

Den nærmeste kvartalskontrakten i Norden, Q4-21, omsettes nå til drøye 51 euro/MWh, som tilsvarer nærmere 56 øre/kWh på kraftbørsen Nasdaq. Den tyske kontrakten for tilsvarende kvartal omsettes til over 92 euro/MWh, altså mer enn 40 euro høyere. Det betyr at det kan komme et ytterligere prisløft også i Norden.

– Det gapet burde det være mulig å lukke for produsentene hvis de tør å ta sjansen, hevder Lilleholt, som er klar over at det kanskje ikke er så populært å snakke om at produsentene bør sørge for å få mer betalt for kraften når vi nå ser nærmest rekordhøye sommerpriser allerede.

Tor Reier Lilleholt er klar over at det ikke er så populært å si at strømprisene skal opp, men mener likevel at norske vannkraftprodusenter kunne tatt seg enda bedre betalt for vannet. Foto: Haakon Barstad

Men en av vannkraftprodusentenes oppgaver er å sørge for best mulig lønnsomhet for sine eiere, som i stor grad er offentlige. Da må de sikre å få mest mulig betalt for vannet. Samtidig er det flere årsaker til at produsentene kjører produksjonen nå, til en lavere pris, og ikke venter til fjerde kvartal da det kan se ut til at prisene blir enda høyere dersom vi skal nærme oss Europa. Det skal vi komme tilbake til i en senere artikkel, men en av årsakene er helt klart at det allerede er solid kraftpris. Og nettopp at det er en så høy pris allerede i juli, mener Lilleholt er et spesielt fenomen.

– Det er jo helt unikt å ha den høyeste prisen i juli etter en smeltesituasjon. Det er jo ikke da du skal ha høyeste pris. Det er noe som ikke stemmer i hele forward-kurven. Jeg skjønner ikke helt, og man kan ikke bruke det som hedging-verktøy. Det blir veldig vanskelig å forholde seg til. Når man har spot som høyeste pris, så skal det produseres så mye som mulig, påpeker Lilleholt, som mener vannkraftprodusentene kan produsere akkurat like mye til en mye høyere pris når vi kommer litt ut på året.

Med større overføringsmuligheter som blant annet kommer i oktober med overføring til England, vil også trolig prisen helt sør i Norge stige og henge seg mer på de kontinentale prisene slik vi ser at både sørligste Sverige og Danmark gjør allerede i dag.

Fortsatt store forskjeller

Dersom prisene da beveger seg mot kvartalsprisene i Tyskland, som altså nå ligger på rundt 92 euro, tilsvarende drøye 100 øre/kWh, så ser vi at juli-prisen på 50 øre/kWh bare er starten på et år med et helt annet prisbilde for norske forbrukere enn hva vi har sett tidligere.

Samtidig er det så mange begrensninger i nord, samtidig med høy kraftproduksjon, ikke minst med mye vindkraft i nord-Sverige, som gjør at prisbildet blir totalt annerledes i den delen av landet vårt.

I sørlige områder er det imidlertid lite som tyder på at prisene skal falle fremover.

– Vil det si at produsentene vil løfte prisen mot høsten?

– Så lenge Tyskland har den ekstremt høye CO2-prisen, høy gass- og kullprisen, så er det ikke motstand. Og vi skal koble oss til UK som ligger enda høyere. Det kommer om få måneder. Det er derfor ikke er noen grunn til at vannkraftprodusentene ikke skal løfte prisen videre, selv om det i perioder med mye vindkraft i Tyskland, vil bli lave priser. Men det vil kun være kortvarig, sier Lilleholt, som mener det er lite som tilsier at prisene skal ned, men snarere heller trolig skal opp.