Årsrapporten fra Energi Salg Norge som ble lagt frem i dag, viser et overskudd for 2021 før skatt på 15,3 millioner kroner. Det er 12,4 millioner kroner mer enn i 2020 og det beste årsresultatet som selskapet har lagt frem siden oppstarten av bedriften i 2010. Selskapet er Energi Danmark sitt norske datterselskap.

I en kommentar til årsrapporten uttaler CEO Espen Fjeld;

– Energi Salg Norge har til tross for pandemien og den usikkerheten som denne har skapt, fortsatt veksten fra tidligere år.