Sist lørdag var det mer enn 3,6 kr/kWh forskjell mellom to timer i Sør-Norge. Den laveste prisen på lørdag var mellom klokken 16 og 17, hvor prisen var helt nede i 37 øre/kWh. Fem timer senere spratt prisen opp mer enn ti ganger og havnet på 399 øre/kWh mellom klokken 21 og 22.

Europower har analysert tallene for forbruk, produksjon, import og eksport for lørdag for å finne grunnen til de enorme prissvingningene.

Økt eksport til England, noe som førte til økt vannkraftproduksjon i Sør-Norge, framstår som hovedårsaken.