Nærmest alle selskaper med konsesjon fra RME skal en gang i året bruke et eget rapporteringssystem til NVE for å levere økonomisk og teknisk informasjon. Blant annet skal revisor godkjenne rapporten.

Postjournalen til RME viser at til sammen 41 selskaper har fått et brev nå i oktober og november med varsel om tvangsmulkt, fordi selskapene ikke har sendt inn rapport.

Det er ikke uvanlig at RME må sende varsel om dagbøter – dette skjer hvert år. RME opplyser til Europower at til sammen 12 selskaper endte med dagbøter for manglende rapportering i fjor.