300.000 reservesoldater vil bli kalt inn til tjeneste for det russiske militæret. Dette tolkes som en oppskalering av krigen mot Ukraina. Markedet priser inn mer risiko for energimarkedene, og gassprisen stiger både tirsdag og onsdag, etter tre uker med nedadgående pristrend.

Siden mandag har gassprisen steget 15 prosent og prises nå til 209,5 euro/MWh. Denne oppgangen på 26 euro/MWh, løfter kostanden for å produsere gasskraft med i underkant av 50 øre/kWh, noe som isolert sett vil føre til høyere strømpriser i store deler av Europa.