Vi har aldri tidligere vært i nærheten av en september-pris som vi ser nå.