De siste månedene har det sørligste prisområdet NO2 (Kristiansand) vært det desidert dyreste prisområdet i Norge. I morgen er det annerledes. NO3 (Trondheim), har høyeste områdepris i Norge og flere timer med dobbelt så høy pris som tilsvarende timer i dag.

Den gjennomsnittlige områdeprisen i Trondheim i morgen er 91,84 øre/kWh inklusive moms. Det er en økning på over 30 øre fra den ene dagen til den andre.

Ser vi enkeltvis på timene er det hele 10 timer som har en pris over 1 NOK/kWh i dette prisområdet torsdag. Aller dyrest er strømmen mellom klokken 1900 og 2000, da prisen er hele1,25 NOK/kWh. Til sammenligning er prisen denne timen i Tromsø (NO4) kun 26,65 øre/kWh, inklusive moms. For de områdene som her ikke er pålagt moms, er prisen 21,32 øre/kWh.

Også den gjennomsnittlige områdeprisen for Tromsø ligger langt under Trondheim i morgen, med 26,32 øre/kWh inklusive moms, hele 65,02 øre lavere enn Trondheimsprisen.

Kristiansand (NO2), som tidligere nevnt har hatt den desidert høyeste områdeprisen de siste månedene, har en pris under Trondheim i torsdag. Områdeprisen er på 73,19 øre/kWh inklusive moms og timen mellom 1900 og 2000 ligger nesten 50 øre lavere.

Hva er årsaken?

Vi ser at det svenske prisområdet SE2 (Sundsvall), som grenser til NO3-Trondheim, også ligger høyt for torsdag og stiger til omtrent samme nivå. Utvekslingen mellom de to prisområdene er derfor omtrent uendret.

Hva er så årsaken til at Trondheimsprisen spretter i været torsdag, og kan vi regne med at den vil holde seg der?

Hovedforklaringen er vindkraft, eller rettere sagt mangel på vindkraft i Norge og ikke minst i Sverige, spesielt torsdag ettermiddag.

– Det er heftige priser. Det er litt tilfeldigheter med lite vind og at man klarer å koble NO3 med SE2, som igjen klarer å koble seg videre til SE3 (Stockholm) og SE4 (Malmø), forklarer krafthandler i Trønderenergi, Per-Arne Austli, til Europower.

De to sørligste svenske prisområdene har over tid vært preget av lav kraftproduksjon, høyt forbruk, og også eksport til kontinentet og til Baltikum som bidrar til å trekke prisen opp.

Det er spesielt manglende vind mot slutten av dagen som bidrar ifølge Austli.

– Man får dermed de prisene på slutten av dagen som er veldig høye, for der er det veldig, veldig lite vind.

Kortvarig

Vannkraftprodusentene i Trondheims-området kan glede seg over høy pris i morgen og kanskje en dag til, mens forbrukerne kan glede seg over at det trolig blir kortvarig.

For Austli tror at situasjonen for torsdag mer vil være unntaket enn regelen, på grunn av uvanlig lite vindkraftproduksjon. Det samme vil kunne gjelde for fredag.

– Jeg tror det ikke blir noe varig. Vi får dette i morgen og kanskje på fredag, men så er det vel stort sett over, sier Austli, som påpeker at det i stor grad er begrensninger i nettet som gjør at man havner i en situasjon som denne.

Han erkjenner at både de og analyseselskapene ble overrasket over den høye områdeprisen i NO3, men påpeker at dette er sånn som kan skje når det blir nærmest vindstille.

– Og dette blir nok mer unntaket enn regelen. Det skyldes nok mer tilfeldigheter enn noe annet og det er ikke slik at vi har skrudd opp vannverdiene i NO3. Dette vil nok endre seg så fort man har fått mer vind. Nøkkelen her er uansett hvordan man vil klare å koble SE2 og SE3. Klarer man det vil NO3 også få høy pris, sier Austli.