I dag kjøper og selger kraftselskapene kraft en gang i timen. Fra og med 2023