2021 ble i stor grad preget av skyhøye strømpriser i Norge, Norden og Europa. Hovedforklaringen ligger i eksepsjonelt høye gasspriser, men andre faktorer var også med på å bidra. En av