Mai var en spesiell måned i det nordiske strømmarkedet. Systemprisen lå i snitt på 446 kr/MWh (44,6 øre/kWh), og det er det dobbelte av gjennomsnittet for mai de siste 25 årene. Gjennomsnittsprisen