Søndag blir strømprisen i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) på 1,15 kr/kWh, før avgifter, nettleie og eventuell strømstøtte. Det viser tall fra Nord Pool lørdag ettermiddag.

Vi må to måneder tilbake i tid for å finne så lave strømpriser i Sør-Norge.

Strømmen er billigst på søndag klokka 03.00. Da ligger timeprisen på 23 øre/kWh. Toppen blir nådd klokka 11.00, med en strømpris på 3,63 kr/kWh.

Made with Flourish

Det som preger søndagen, er enorme variasjoner. Klokka 9 koster strømmen 72 øre/kWh, men det stiger til 2,28 kr/kWh i timen etter før altså toppen nås klokka 11. Så er det også kjempedyrt klokka 13, innimellom flere timer under 1 kr/kWh. Fra klokka 18 på kvelden stiger prisen til mer kjente nivåer.

I Midt-Norge og Nord-Norge blir døgnprisen søndag henholdsvis knapt 29 øre/kWh og 21 øre/kWh.

Lav eksport til England

Selv om det flyter strøm i hovedsak fra Sør-Norge til England søndag, blir volumene lave. Til sammen sendes det under 3 GWh til britene. I to enkelttimer går flyten den andre veien.

Mot resten av Europa ligger Sør-Norge i hovedsak høyest i pris, slik at det blir bare import fra både Tyskland og Danmark. Mellom Stockholm-området og Oslo blir det også stort sett import.

Samlet sett er det igjen massiv flyt inn til NO2, slik at produsentene i det største magasinområdet i Norge igjen kan spare på vannet.

Grafikken under viser hvordan flyten går inn og ut av NO2 søndag. NO2 er også det området med de fleste kraftforbindelsene til utlandet.

Made with Flourish

Slik har bildet stort sett vært i september. Per fredag var nettoimporten så langt i måneden på 377 GWh, når vi bare ser på planlagt flyt over landegrensene. I NVEs offisielle statistikker som publiseres hver onsdag, beregnes eksport og import som produksjon minus forbruk. Tallene søndag forsterker inntrykket av september som en importmåned.