Vi har gjennom nesten hele 2021 sett at områdeprisen i nord har vært betydelig