Vinterstormen «Gyda» som nå feier inn over Vestlandet og Nord-Norge, gir både vind og nedbør. Akkurat nå er det lite av nedbøren som kan nyttegjøres, men vinden bidrar til god vindkraftproduksjon.

Likevel er det lite som påvirker prisene i Sør-Norge også denne gangen, selv om prisen torsdag er den laveste siden 1. desember. I hele Norden ligger prisene for torsdag godt under 20 øre/kWh. mens prisene i de tre sørlige prisområdene ligger på 1,26 kr/kWh. De er altså over 1 kr/kWh høyere enn resten av Norden.

Igjen så er det ingen endringer i det fundamentale, slik Europower også har omtalt tidligere. Det gjør at vannverdiene fortsatt settes høyt og prisen i Sør-Norge holdes betydelig høyere enn i resten av landet og resten av Norden.

I tillegg kan det se ut som prisen vil falle videre ned fredag. Men om det vil påvirke Sør-Norge-prisen er mindre trolig.

– Vi skal ikke se bort i fra at prisen vil falle ytterligere, men at den faller i Sør-Norge er slett ikke sikkert, sier en aktør Europower har snakket med.

Torsdag er imidlertid også prisene på kontinentet høyere enn i Sør-Norge, hvilket bidrar til at det vil bli eksport og ikke import slik vi så i forrige uke.

Områdepriser i Norge (euro/MWh):
Område 12.01.2022 Endring
NO 1 (Oslo) 138,55 -12,91
NO 2 (Kr.sand) 138,55 -12,91
NO 3 (Trondheim) 20,15 -10,26
NO 4 (Tromsø) 20,15 -7,62
NO 5 (Bergen) 138,55 -12,75

Høyeste pris midt på dagen

I Sør-Norge merker vi oss også at de dyreste timene nå er mellom klokken 0800 og 1200. Aller høyest pris er det mellom klokken 1000 og 1100, da prisen er på 132,4 øre/kWh.

Ikke en eneste time er prisen under 110 øre/kWh, og vi ser at det med unntak av et par timer, gjennomgående er relativt lik pris gjennom døgnet i Sør-Norge. Det er med andre ord ut i fra pris, minimalt med incitament for forbrukerne til å flytte forbruk fra dag til natt, hvis man da unngår timene mellom klokken 0800 og 1200.