Statistisk Sentralbyrå (SSB) skriver i en rapport at det er omtrent 1,4 millioner elbiler i EU. Det utgjør 0,6 prosent av personbilene. Selv om bilparken i Norge bare utgjør én prosent av den totale bilparken i EU/EØS, har vi nesten en fjerdedel av alle elbilene.

I Norge blir strøm produsert nesten utelukkende på fornybare og utslippsfrie teknologier. Det er ikke tilfellet for resten av verden. SSB viser til IEA Energy Outlook som konkluderer med at 61,5 prosent av strømproduksjonen i verden er basert på fossile energikilder.