Ifølge en pressemelding fra Statkraft dreier det seg om to langsiktige kraftkjøpsavtalene som trer i kraft