Mens kraftmyndighetene virker bekymret for forsyningssituasjonen til vinteren, produseres det ubekymret strøm for eksport fra Sør-Norge fremdeles. I et brev fra Statnett til NVE sist fredag, kommer det frem en bekymring for at videre økning i beredskapen må vurderes.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Som Europower jevnlig har rapportert, så virker kraftprodusentene ubekymret for situasjonen, og produserer fremdeles for eksport. Kristian Rynning-Tønnesen, konsernsjefen i Statkraft, bekreftet dette i et intervju med Europower.