– Jo mer strømstøtte til bedriftene, jo mer går direkte til eierne. Uansett hvordan man designer det, er det eieren som sitter igjen med overskuddet. Det er et argument som må med i betraktning, sier NHH-forsker Ole-Andreas Elvik Næss til Dagens Næringsliv.

Regjeringen jobber på høygir sammen med LO og NHO for å jobbe fram et grunnlag for en strømstøtteordning for den relativt lille delen av næringslivet som rammes uforholdsmessig hardt av at strømprisene er så høye. Utfordringen samtlige parter peker på, er å få etablert en ordning som er tilstrekkelig treffsikker, at den hjelper der det trengs mest og bare der, og som ikke lar seg utnytte eller misbruke.