Velkommen til Europowers videooppdatering av strømmarkedet. Her går vi raskt gjennom de viktigste nøkkeltallene og forholdene for kraftmarkedet akkurat nå, og løfter opp interessante saker og diskusjoner som er i mediebildet.

Under kan du se sendingen:

Vannmagasinene har begynt å fylle seg opp igjen etter vinteren. For Vestlandets del er det fremdeles historisk lav fyllingsgrad, mens Sør- og Østlandet tangerer tidligere bunnrekorder. Situasjonen er vesentlig bedre for Midt- og Nord-Norge.

Made with Flourish

Nedgang i spotprisen

Spotprisene i Norden og Nord-Europa har vært fallende de siste to ukene. Midt-Norge har kommet ned igjen på nivå med Nord-Norge, mens Sør-Norge ligger fremdeles et sted mellom den tyske og den engelske prisen.

På timesbasis er prisene vesentlig mer volatile. Sist helg var prisen for Sør-Norge nede i seks øre/kWh, som er laveste timespris så langt i år. Selv om de sørnorske produsentene stanset det de kunne av kraftproduksjon, så var det flyt av strøm inn til Sør-Norge som presset prisen kraftig ned.

Finland har nå de høyeste prisene i Europa. Dette kommer etter at Russland sist uke stanset all krafteksport til prisområde Helsinki. Høyeste timespris fredag blir over fem kroner/ kWh, på grunn av begrenset tilgang på strøm.

Made with Flourish

Noe som ikke stemmer i terminmarkedet

I terminmarkedet er det overordnede bildet ganske uendret de siste ukene, selv om det skjer mye dag for dag. Det vi har av spotpriser nå, er også det som er priset inn i terminmarkedet ut neste vinter.

Derimot er de engelske og tyske terminprisene vesentlig høyere enn det spotprisen leveres til, og også vesentlig høyere enn terminprisen for Sør-Norge. Denne prisforskjellen er nok ikke forventningsrett mener flere aktører i markedet, som også peker på at det vil føre til ekstremt høy eksport fra Sør-Norge fremover. Flere aktører som Europower har snakket med mener det er Tyskland som er feilpriset, ikke Norden.

Made with Flourish

De europeiske markedene er preget av frykt

Den eventuelle feilprisingen i de europeiske terminprisene kommer fra all den usikkerheten som hersker i Europa om dagen. Forholdet til Russland er ikke blitt noe bedre og det ligger hele tiden en frykt for at mer gass skal forsvinne fra markedet. Inntil videre kommer det en del gass gjennom Ukraina til EU, i tillegg kommer det vesentlig mer flytende gass (LNG) til EU, siden Europa opplever de høyeste gassprisene i verden om dagen.

Selv om gasslagrene i Europa har begynt å fylle seg, så er det en «fryktpremie» i prisene, både gassprisen og strømprisene.

Made with Flourish

Vi ønsker gjerne din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i denne ukentlige videooppdateringen. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.

Under kan du lytte til lyden fra sendingen som en podcast: