Det norske strømmarkedet er delt i fem prisområder. Vanligvis har strømprisene vært relativt like, men så har det delt seg litt mellom Sør-Norge på den ene siden og Midt-Norge og Nord-Norge på den andre. Denne forskjellen har vært relativt stor i år, og de siste ukene har strømprisene begynt å skille seg mer og mer.

I forrige uke var Norge i praksis delt i fire prisområder. Strømprisen i NO1 Oslo og NO5 Bergen fulgte hverandre tett og endte på samme gjennomsnittspris, mens de skilte seg fra de tre andre prisområdene.

Animert_strompris_Norge_uke22.gif

Strømprisen var billigst helt nord i landet, og så ble den dyrere og dyrere jo lengre sørover man bor. I Tromsø og resten av elspotområde NO4 i Nord-Norge lå gjennomsnittsprisen på 23,2 øre/kWh, mens den i Kristiansand og elspotområde NO2 i snitt lå på 55,5 øre/kWh.

Dermed betalte strømkundene i Sør-Norge hele 2,4 ganger så mye for strømmen som kundene i Nord-Norge

  • Oslo (NO1): 496,50 kr/MWh (49,7 øre/kWh)
  • Kristiansand (NO2): 555,50 kr/MWh (55,5 øre/kWh)
  • Trondheim (NO3): 409,70 kr/MWh (41,0 øre/kWh)
  • Tromsø (NO4: 231,80 kr/MWh (23,2 øre/kWh)
  • Bergen (NO5): 496,50 kr/MWh (49,7 øre/kWh)

Når strømprisene er såpass forskjellige som de var i uke 22, gir det økte flaskehalsinntekter for Statnett. På utenlandskablene må Statnett dele de 50/50 med samarbeidspartneren i den andre enden av kabelen, men inntektene fra kablene som går på tvers av de innenlandske elspotområdene går i sin helhet til Statnett.

De er normalt relativt små. I fjor utgjorde flaskehalsinntektene fra innlandet omtrent 64,3 millioner kroner.