ANALYSE

Norge har og har hatt et overskudd av strøm i lang tid. Produksjonen er nesten utelukkende basert på vannkraft. Allikevel er det europeiske gasskraftverk som setter prisnivået i Norge, spesielt for den landsdelen som har de største vannkraftressursene, nemlig Sør-Norge.

Vi har i mange år vært knyttet tett til de andre nordiske landene, der vannkraft, vindkraft og kjernekraft er dominerende innen strømproduksjonen. Danmark og Finland har også hatt noe kullkraft, og i Sverige er det nå et oljekraftverk som også nå daglig produserer strøm til markedet.