Det viser oppdaterte tall fra Nord Pool. I dag tirsdag er den nordiske systemprisen 90,8 euro/MWh, mens den i morgen onsdag er satt til 29,0 euro.

I norsk valuta er tallene 88,6 øre/kWh tirsdag mot 28,2 øre onsdag.

Norske priser

Tirsdag ble det satt rekord i døgnpris i Sør-Norge med 142,8 øre/kWh. Onsdag er det nesten en halvering, døgnprisen er satt til 80,0 øre i alle de tre prisområdene i sør.

Ser vi på timepriser er utslagene enda mer dramatisk. Billigste time onsdag (fra 04 til 05) er strømprisen 10 øre/kWh i Sør-Norge. I den dyreste timen (fra 08 til 09) er prisen oppe i 103 øre/kWh.

Her er det verdt å minne om at mandag var prisen opp i 255 øre/kWh den dyreste timen.

De to nordligste prisområdene (Midt-Norge og Nord-Norge) har allerede lave priser i dag tirsdag, men i morgen onsdag går det ytterligere ned. Døgnprisen går ned fra 19,0 øre/kWh til 13,5 øre. På det laveste er timeprisen så vidt over null med 0,8 øre.

En vind over Europa

I Sverige og Danmark er den laveste timeprisen enda nærmere null med 0,08 øre/kWh natt til onsdag.

Ser vi på døgnpris er utslagene helt ekstreme i nabolandene våre. Sør i Sverige koster strømmen i dag 140 øre/kWh, mens den i morgen koster 38 øre. Utviklingen er omtrent den samme i Danmark.

I Tyskland, som har vært med på å trekke opp prisen i Sør-Norge i det siste, er det også et voldsomt prisfall. Her går prisen fra 153 euro/MWh i dag til 60 euro i morgen. Mandag var den tyske døgnprisen oppe i 190 euro. Prisen er altså redusert til under en tredjedel i løpet av to dager.

Den viktigste forklaringen for det kraftige prisfallet er at det i morgen kommer til å blåse over hele Europa. Bildet under fra windy.com viser at det er et kraftig værsystem på vei innover både Norden og kontinentet.

Mye vind i Norden og Europa er hovedårsaken til prisfallet. Foto: windy.com