Prisen for i morgen tirsdag faller i alle de norske prisområdene til i morgen. I nord kan de nyte nesten gratis strøm med snittpris rett over to øre/kWh. Det sørligste prisområdet får en spotpris som ligger hundre ganger så høyt. 2,19 kr/kWh må forbrukere i prisområde Kristiansand (NO2) betale før avgifter, påslag og nettleie. På Østlandet (NO1) og i Bergen (NO5) blir prisen 1,56 kr/kWh. Det tredve prosent billigere enn Kristiansand. De siste dagene har prisdifferansen mellom prisområdene i Sør-Norge vært større enn noen gang tidligere.

Made with Flourish

Ifølge kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv, så er det prisområde Kristiansand som har den svakeste hydrologiske balansen. Det er et uttrykk bransjen bruker for å beskrive den langsiktige tilgangen til vann i magasiner. Den beregnes ved at de legger sammen energimengden i magasinene, snø i fjellet som skal smelte i løpet av sesongen, samt grunnvann. Det utgjør den totale energien som ventes å kunne benyttes, sammen med normal nedbør frem i tid.

– NO2 har minus åtte TWh i hydrologisk balansen, forteller Djupskås.

Kraftanalytikeren forklarer at det er vesentlig dårligere enn balansen for Bergen (NO5) og Oslo (NO1). Dette gjør at Kristiansand har et behov for å holde igjen vann. Produsentene byr derfor inn pris på strømproduksjonen et sted mellom den engelske og den tyske prisen.

Som Europower tidligere har kommentert, så produseres det fremdeles til eksport fra Sørlandet, selv om magasinfyllingen er på historisk lavt nivå.

Vedlikehold på sentralnettet hindrer flyt fra Bergen

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm. Tradisjonelt har det vært ganske lik pris i hele Norge, men siden 2020 har det vært økende prisforskjell mellom sør (NO1, NO2 og NO5) og nord (NO3 og NO4), og de siste ukene har også prisforskjellen innad i Sør-Norge blitt større..

Ifølge markedsmeldinger fra Statnett er det vedlikehold på en strømlinje mellom prisområde NO5 og NO2 i morgen. Det vil ikke være overføringskapasitet mellom disse to prisområdene før fredag kveld. Lite eller ingen overføringskapasitet er med å skape prisforskjeller.

– Osloprisen ser ut til å henge seg på prisen i Stockholm fremfor Sørlandet, forteller Djupskås.

Prisen i Stockholm er nesten lik prisen i Oslo.

Bedring i ressursbalansen ventes

Ifølge analysene til Refinitiv så er det ventet en bedring i hydrologisk balanse fremover, siden værprognosene har blitt våtere over helgen.

Nedbørsprognosen for de neste ti dager viser at det ventes 50 – 70 % mer nedbør enn normalt, viser værprognosen fra SMHI (Energy Quantified).

Fremtidsprisene faller også tilbake i terminmarkedet. Prisen for tredje kvartal faller nesten fem prosent i dag, og det er tredje handelsdagen på rad med nedgang.