Etter et år med rekordlave strømpriser i Norge, er prisbildet snudd helt på hodet. Kulden må ta det meste av skylden. Selv med solid magasinfylling inn i 2021, har den kaldeste januar-måneden på 11 år ført til at strømprisen har skutt i været.

Den gjennomsnittlige systemprisen for januar på drøye 50 øre/kWh, var mer enn dobbelt så høy som prisen i både desember (21,42 øre/kWh ) og januar i fjor (24,4 øre/kWh).

Februar innledes med rekordhøye priser

Prisene spratt opp i januar, men når vi skriver 1. februar er prisen enda høyere, og aller høyest er prisen i NO1, Oslo-området med en pris på 89,90 øre/kWh. Prisen er nesten seks ganger høyere enn på samme tid i fjor, og mer enn ni ganger høyere enn den gjennomsnittlige prisen for hele 2020 i området.

En time om morgen og en time om ettermiddag kommer Oslo-prisen opp i over 2 NOK/kWh. Det gjelder både mellom klokken 0800 og 0900, og mellom klokken 1700 og 1800 om ettermiddagen. Det samme gjelder også for de øvrig prisområdene for disse timene, med unntak av NO2. Det er flere år siden vi i Norge har sett priser på dette nivået.

Dropp lading morgen og ettermiddag

Det betyr at man bør droppe å lade elbilen, sette på vaskemaskinen og fyre opp ekstra med panelovner i disse timene, samt de tilstøtende timene både morgen og ettermiddag. Det kan i så fall bli kostbart. For mellom klokken 0700 og 1100, samt de tre timene fra klokken 1600 til 1900, ligger prisen til dels godt over 1 NOK/kWh, som vi kan se på oversikten hos Nord Pool.

Skal du lade elbilen mandag er det billigst tidlig mandag morgen frem til klokken 0500, da prisen ligger på rundt 42 øre/kWh. Eventuelt kan man drøye til etter klokken 2100, da prisen igjen er under 60 øre/kWh.

Dette gjelder i samtlige norske prisområder med unntak av NO2, som ikke har noen timer over 85,16 øre/kWh. Men som det vises av tabellen under, så er det en betydelig prisøkning i samtlige av de andre norske prisområdene.

Områdepriser i Norge (øre/kWh):

Område 01.02.2021 31.01.2021 Endring
NO 1 (Oslo) 89,98 50,43 +37,88
NO 2 (Kr.sand) 60,39 50,4 +9,57
NO 3 (Trondheim) 87,31 50,43 +35,33
NO 4 (Tromsø) 87,31 50,43 +35,33
NO 5 (Bergen) 87,21 50,43 +35,23
Kiilde: Nord Pool