Marked: I samarbeid med analytikere oppsummer Europower hver fredag trender og utvikling i kraftmarkedet. Prisoppdateringer publiseres daglig.

Det har de siste dagene vært et kraftig fall i systemprisen i Norden. Torsdag var prisen 48,2 euro/MWh, i dag fredag 30,6 euro, og i morgen lørdag 15,7 euro.

Ser man på norske timepriser, er det ekstreme variasjoner. I dag tidlig (fredag) var timeprisen i Sør-Norge (NO1/NO2/NO5) nesten 60 euro/MWh. Så faller den til under 7 euro rundt middagstid.

Prisfallet i Norge er altså på 88 prosent i løpet av sju timer. Europower kjenner ikke til at det noen gang tidligere har vært prisvariasjon på over 50 euro i løpet av et døgn i Norge.

Også lørdag vil det være ekstreme variasjoner i norske timepriser. På det laveste er prisen i Sør-Norge 0,05 euro. Det skjer noen timer etter midnatt. Så stiger prisen til nesten 49 euro lørdag kveld.

Klarer ikke å demme opp

Markedsanalytiker Magnus Lingjærde i Entelios forklarer hva som er årsaken:

– Det er prisen i Tyskland som slår inn. Den følger det samme mønsteret, men der er utslagene enda større utslag, sier han.

Lingjærde forteller at norske og nordiske produsenter nå balanserer på en knivsegg.

– Noen timer klarer de å tilpasse produksjonen importen fra Tyskland og holder prisen oppe, mens andre timer klarer de det ikke. Da faller prisen som en stein, sier han.

I timen mellom 15 og 16 i dag fredag, er prisen i Tyskland minus 10 euro.

– Da klarer ikke de nordiske produsentene å demme opp for prisfallet. Vindturbinene snurrer jo, og elvekraft får man ikke stoppet. Da blir det kamp mellom produsentene. Dessuten er vi midt i vårsmeltingen. Det renner en god del vann gjennom turbiner man ikke får stoppet selv om prisen er veldig lav, sier han.

Stiger 110 euro på fem timer

Årsaken til den lave tyske prisen er vindkraft.

Kraftforvalter Magnus Lingjærde i Entelios. Foto: Haakon Barstad

– Der blåser mye i Tyskland, og det skal blåse enda lørdag, sier Lingjærde.

Det viser igjen i tyske priser for lørdag. Døgnprisen satt til minus 7,0 euro. Så sent som onsdag var den 77,7 euro.

Utslagene i tyske timepriser i morgen er astronomiske. På det laveste er prisen minus 69 euro rundt klokka 14. Så stiger den voldsomt, og er positiv med 41 euro klokka 19.

Altså en prisstigning på 110 euro/MWh på fem timer. Man trenger ikke å være meteorolog for å skjønne at vinden løyer i Tyskland i løpet av de timene.

– Vindkraften gir ekstreme utslag i Tyskland, slår Lingjærde fast.

Importerer både høye og lave priser

Paradokset er at kraftprisen i Tyskland for tiden egentlig ligger på et høyt nivå.

– Når det ikke er mye vindkraft er det unormalt høye priser i Tyskland. Derfor blir avstanden mellom topp og bunn ekstrem, sier Entelios-analytikeren.

Nivået i tyske terminpriser er fremover på høyde med det de var i forkant av finanskrisen i 2008.

– Årsaken er at fossile brensler har steget veldig i pris, ikke minst CO2-prisen. Tyskland er fortsatt avhengig av kull og gass, og når det er vindstille er prisene veldig høye for tiden, sier Lingjærde.

I tillegg til at prisvariasjoner i Tyskland er ekstreme, er Norge og Norden mye tettere knyttet til Tyskland etter at den tysk/norske-kabelen kom i drift.

– Sammenhengen mellom Norden og Tyskland er tydelig styrket med den nye kabelen. Samtidig har det blitt sterkere forbindelser andre steder. Så det er ikke unaturlig at Norden svinger mer i takt med Tyskland, sier han.

Dette slår imidlertid begge veier.

– Med svært mye vindkraft de neste dagene, presses de nordiske prisene ned mot null, men det generelle prisnivået i Tyskland har jo presset prisene i Norden opp i det siste, sier han.