2022 er nok et ekstremt år i det norske kraftmarkedet. I 2020 var strømprisene ekstremt lave, og så var de veldig høye i 2021. I fjor var det også store prisforskjeller mellom de nordlige prisområdene NO3 og NO4 sammenlignet med NO1, NO2 og NO5 i Sør-Norge.

Så langt i 2022 har strømprisene fortsatt å øke, og prisforskjellene har blitt enda større. Dermed ligger 2022 an til å bli det tredje ekstremåret på rad for det norske kraftmarkedet.

Opptil 15 ganger så høy strømpris

I snitt lå prisforskjellen mellom Midt- og Nord-Norge på den ene siden og Sør-Norge på den andre siden på 114,25 euro/MWh i januar, 103,92 euro/MWh i februar, og 183,37 euro/MWh så langt i mars.