ANALYSE

I et dokument som en rekke medier, inkludert Europower, har fått tilgang til, drøfter EU-kommisjonen tiltak som kan møte ønsket om større energisikkerhet og mindre prissvingninger i energiprisene.

Helt siden energiprisene begynte å galoppere oppover for ett år siden, har EU vært urolig for energiknapphet og store bevegelser i europeiske energipriser. Uroen i markedet startet lenge før Putin startet å utplassere soldater på grensen til Ukraina. Gasslagrene som Russland kontrollerte i Europa hadde de laveste fyllingsgradene i Europa før forrige vinter, sannsynligvis som en forberedelse til krigen.