Gjennomsnittsprisen i Norge var 289,14 kr/MWh, og prisen svingte fra 52,59 til 340,66 kroner per MWh. Det tilsvarer en pris på 28,91 øre/kWh for sluttkundene før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse legges til på toppen.

Det er en ganske normal strømpris, men det var høyere enn i både Sverige og Finland. Det var bare Danmark som hadde dyrere strøm enn Norge.

  • Norge: 289,14 kr/MWh
  • Sverige: 232,44 kr/MWh
  • Danmark: 390,82 kr/MWh
  • Finland: 260,51 kr/MWh
Animert_strompris_uke13.gif

Det var imidlertid store forskjeller mellom prisene internt i Norge. I Oslo (NO1), Kristiansand (NO2) og Bergen (NO5) lå snittprisen på 361,99 kr/MWh, mens den i TrondHeim/Molde (NO3) og Tromsø (NO4) i snitt lå på kun 176,83 kr/MWh. Det tilsvarer gjennomsnlittlige sluttbrukerpriser på 36,2 og 17,7 øre/kWh.

På sitt laveste var den norske strømprisen nede i 14,96 kr/MWh i Trondheim og Tromsø, og på det høyeste var den oppe i 426,35 kr/MWh i Oslo, Kristiandsand og Bergen.

Animert_strompris_Norge_uke13.gif