Torsdag ble det holdt møte mellom Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, NVE/RME, Konkurransetilsynet og Energi Norge. Møtet i regi av Energi Norge kommer i kjølvannet av