Onsdag er det netto eksport fra Østlandet til Sverige. Dette til tross av at Oslo-området i gjennomsnitt har en pris som er dobbelt så høy som Stockholm-prisen.

Gjennomsnittsprisen i Oslo er 262 øre/kWh onsdag, mens den i Stockholmsområdet er 132 øre/kWh.

I sum eksporteres det 2,5 GWh strøm gjennom døgnet, fra Oslo til Stockholm. Det tilsvarer omtrent årsforbruket av strøm til 125 boliger med 20.000 kWh i årsforbruk.

Den største prisforskjellen finner vi sent på kvelden, hvor Oslo har opptil 500 ganger så høy pris som Stockholm.