Se sendingen eller hør sendingen som en podkast. Vi har også lagt inn den viktigste grafikken i denne saken.

Videofotograf: Bjørg Davidsen

Gassprisen svinger opp etter nedgang - og så ned igjen

Pristak på russisk gass, frykt for ytterligere fall i gassimport fra Russland og snart fulle gasslagre. Dette er noen av signalene markedsaktørene må vurdere for å sette riktig pris på gass, i tillegg til de «vanlige» signalene som værprognoser og konjunkturforventninger. Den store usikkerheten viser seg i svingningene i gassprisen.

Made with Flourish

Usikker markedsbalanse for klimakvoter

Det står ikke på antall forslag om å stimulere av markedet for klimakvoter (EUA). Forslagene springer fra å stimulere markedet med å selge ut kvoter til markedet, for å få prisen ned, til å sette et pristak på klimakvotene gjennom krisen. Samtidig har etterspørselen etter klimakvoter økt, siden det brennes mer kull i Europa. Markedet er frustrert, og det viser seg i prissvingningene.

Made with Flourish

Spotprisene

Spotprisene har falt noen uker på rad, og følger gassprisutviklingen. Midt- og Nord-Norge har også blitt påvirket av europeiske priser på grunn av periodevis lav vindkraft, som har løftet prisene i Nord-Sverige.

Made with Flourish

Fremtidsprisene (terminprisene) svinger, men ender opp denne uken

Endingene i gassprisen kan godt sees i prisen for 1. kvartal. Det er prisen for å sikre leveranse kommende vinter. De sørnorske prisene følger utviklingen i Europa, men det er knapt mulig å se endringene i nord.

Made with Flourish

Vannmagasinene tappes – tross rekordlav vannkraftproduksjon og import

Nedgang i magasinene to uker på rad i hele Norge. Det er tørt og lite tilsig.

Made with Flourish

Netto eksport så langt i år fra Sør-Norge

I sum har Sør-Norge sendt 1,9 TWh strøm ut av området. Det er inklusive flyten av strøm fra Midt-Norge, som nesten er utlukkende flyt fra Midt- til Sør-Norge. Så langt i september har Sør-Norge importert 0,9 TWh. Det er nettoimort fra Sverige, Danmark, Midt-Norge, Tyskland og England.

Made with Flourish

Hold deg oppdatert med Europower

Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på Europower daglig. Akkurat nå kan du blant annet lese om at risikoen for utkobling av forbruk har økt, EUs tiltak for å demme opp for høye energipriser, regjeringens forslag til strømstøtte for bedriftene. Du kan også prøve deg på Europower nyhetsquiz, og se om du er oppdatert.

Vi ønsker gjerne din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.

Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast: