–Statkrafts gasskraftproduksjon er redusert betydelig i år sammenlignet med i fjor. Etter tredje kvartal var produksjonen kommet opp i 2,3 TWh, mot