Onsdag blir strømprisen i NO1, NO2 og NO5 på knapt 50,3 øre/kWh. Det er et fall på drøyt 1,50 kr/kWh fra i dag, viser Nord Pools tall tirsdag ettermiddag.

Bare to dager før i år har strømprisene i Sør-Norge vært så lave. Det var 27. og 28. mai.

Strømprisene i Sør-Norge har hatt en klart fallende kurve de to siste ukene, viser denne grafikken:

Made with Flourish

I den siste timen onsdag slipper forbrukerne unna med en pris på 2 øre/kWh i Sør-Norge, før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte. Det er den billigste timeprisen på strøm i sør siden 16. juli, da det var fire timer på ettermiddagen med nærmest gratis strøm.

Siden strømstøtten utbetales som et likt beløp per time i en måned, kan man i perioder med lave priser faktisk tjene penger på å bruke strøm. Men oktober er altfor fersk til at vi foreløpig kan si noe om hvor strømstøtten vil havne for hele måneden samlet. Uansett blir det billig strøm onsdag kveld.

Made with Flourish

De høyeste strømprisene får kundene i Sør-Norge fra 07.00 til 09.00. I de to timene ligger prisen på opp til 1,63 kr/kWh. Fra og med klokka 11 ligger prisene under 1 kr/kWh resten av døgnet.

Som grafikken over viser, blir Storbritannia hengende igjen med de høyeste prisene i området rundt Norge onsdag.

Får betalt for strøm

I Midt-Norge blir døgnprisen onsdag på drøyt 31 øre/kWh, mens prisene i Nord-Norge lander på knapt 25 øre/kWh for døgnet samlet. Den siste timen før midnatt faller prisene til 0,5 øre/kWh. Da er vi tilbake igjen på det eksepsjonelt lave nivået fra august.

Selv om det er billig, blir det enda lavere priser over svenskegrensen. I Sverige og Finland får kundene betalt 2 øre/kWh i denne timen.

Masse vind

Forklaringen er at det er en kombinasjon av masse vindkraft og lavere forventet forbruk onsdag. I Tyskland er det ventet nesten 25 GW i snitt onsdag, noe som faktisk er 15 GW mer enn normalt. Ifølge morgenrapporten til Energy Quantified blir det også masse vind i Norden: 14 GW – 9,4 GW mer enn snittet. Altså blir det tre ganger så mye vindkraft som vanlig i det nordiske systemet onsdag.

I tillegg er det forventet lavere forbruk enn normalt, både i Norden og Tyskland.

Totalt sett eksporterer Norge onsdag til Storbritannia, der altså prisene stort sett blir høyere. Samlet blir det igjen netto flyt ut av NO2, der produsentene dermed også kan spare på vannet.

Made with Flourish