Innlegg av Haakon Dyrnes

Administrerende direktør i Klarkraft AS

Dyrnes sin kronikk bygger på det som kom frem i Europowers sak «Agva og Forbrukerrådet i strupen på hverandre»

Som jeg tidligere har skrevet i en kronikk hos Europower, så mener jeg at avtalegiro som en betingelse for å få gode tilbud bør fjernes helt og holdent.

Hvorfor skal avtalegiro ha noe med gode tilbud å gjøre?

Jo, den eneste grunnen til at dette er med som en betingelse er at det spekuleres i at kunden glemmer å aktivere Avtalegiro, og resultatet blir som kjent at kunden blir flyttet over på en helt annen, og svært dyr avtale, med omtrent samme navn som det produktet de kjøpte.

Og de som husker å aktivere Avtalegiro, de skal ikke merke det når prisene skrus i taket. Jeg støtter derfor Forbrukerrådet i at krav om Avtalegiro for å få det produktet du kjøper er en uting, men jeg mener slike betingelser ikke kan benyttes av noen, hverken av Agva eller andre.

Varsling må inneholde prisvariasjon

For å se dette i en større sammenheng og ta problemet ved roten, så bør det innføres krav om direkte varsling (SMS eller e-post) for alt som er til ugunst for kunden, både ved ordinære prisøkninger og etter endt tilbudsperiode. Da vil aktørene i bransjen ikke kunne regne hjem de vanvittige kampanjetilbudene fordi en langt større andel kunder ikke vil bli med over på en dyr avtale etter kampanjeslutt.

Videre må kunden forstå hva som er dyrt, og hva som ikke er dyrt. Vi mener derfor at ved prisvarslinger må det opplyses hva kunden betalte før og hva kunden skal betale nå, slik at man forstår hva endringen faktisk utgjør.

Problemet knyttet til avtaler med begrenset varighet, som Forbrukerrådet ved flere anledninger har tatt opp, vil da mer eller mindre forsvinne av seg selv. Vi tror også utfordringen med prissammenlikningssidene som viser kampanjetilbud også forsvinner i samme dragsug.

Haakon Dyrnes, Klarkraft