Kronikk skrevet av Peter Aall Simonsen, styreleder i Norwea.

Fellesskapet bør sitte igjen med mer

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen Solberg foreslått å innføre en ny beskatning på vindkraft. Skattetiltaket regjeringen nå kommer med treffer imidlertid feil, den kan gjøre flere eksisterende vindkraftverk ulønnsomme og begrenser Norges evne til å nå klimamålsetningene.

Vindkraftbransjen er ikke negativ til beskatning. Bransjen har lenge ønsket å endre skattesystemet slik at vertskommunene sitter igjen med enda større verdier. På lik linje med andre kraftproduserende næringer er det et viktig prinsipp å bidra med sin andel til lokalsamfunnene der kraften produseres.