Av Gunnar Løkkebø, Kundesjef VOKKS Nett AS

Det tyder jo på at NVE ikke vet hva statistikk er. En prognose vil aldri være noe annet enn en prognose, selv om den er basert på komplette historiske data. Etter det jeg har lært er det ikke uvanlig å lage relativt presise prognoser basert på et beskjedent utvalg av data, for eksempel ved meningsmålinger. Likevel: dagmulkt!

Min tiltro til at Elhub har positiv samfunnsøkonomisk nytteverdi blir heller ikke styrket av at «Elhub» ikke er nevnt i høringen om «likere nettleie».