Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

I et Facebook-innlegg i forrige uke varslet Frps Frank Sve at han legger frem et nytt strømstøtte- forslag.

– Så får vi sjå kva «Sheriffen av Nottingham» og co gjer med dette, skriver Sve.

Å karakterisere en politisk motstander som en ond eventyr-karakter er pussig nok. Men i tillegg illustrerer Sve meldingen med et bilde med seg selv i rollen som den legendariske Robin Hood - kjent for å ta fra de rike og gi til de fattige.

Utstyrt med pil og bue og i en heltemodig fremtoning fremstiller Frank Sve seg som den som skal ordne opp med myndighetenes ondskap.

Hva er det Frp prøver å oppnå med slikt fjas? Hvorfor drar et stortingsparti en viktig debatt ned på et så lavt nivå?

Foto: Skjermdump

– Det siste vi trengte

Tidligere statsråd Tina Bru kommenterte påfunnet slik i en Høyre-podcast:

– Frank Sve kledd ut som Robin Hood? Hva er dette for et sirkus? Hvorfor må det være slik, sa hun fortvilet.

– Det siste vi trengte i denne debatten var et bilde av Frank Sve i trikot, la hennes partifelle Henrik Aasheim til.

Der er vi helt enige med Høyre-representantene.

Robin Hood-sammenligning brukte Sve allerede i desember da regjeringen presenterte strømstøtten første gang. Sve synes tydeligvis sammenligningen var så knakende god at han omfavnet bildet av seg selv i helterollen.

I Facebook-meldingen med bildet forsøker Sve å forklare hvorfor han legger frem forslaget:

– Ap, Sp og SV gjev smular og håvar inn 30-40 milliardard kroner i statskassa på grunn av skyhøge straumprisar, medan straumrekninga går til det norske folket, skriver han.

Denne kommentaren avsluttes med en gråte-emoji.

Hvorfor MDGs Lan Marie Berg og Rødt-leder Bjørnar Moxnes er med i bildet er ikke godt å si. Det appellerer vel til Frp-velgere at dette er motstandere Robin Hood/Frank Sve skal nedkjempe.

Ikke mål om gjennomslag

Selve forslaget er greit nok. Ikke fornuftig, men helt legitimt. Sve vil at staten skal betale 80 prosent av strømprisen over 50 øre/kWh. Støtten skal ikke være tidsbegrenset, men gjelde inntil videre. Han vil i 2022 sette av 20 milliarder kroner til formålet.

Frp har ikke noe håp om at dette skal bli vedtatt, men det er heller ikke hensikten. Hvis partiet faktisk ønsket å få gjennomslag, hadde de ikke fremstilt motstanderne som onde.

Formålet med forslaget er å sende en melding til velgerne om at Frp vil gi folket penger. I Robin Hood-stil vil de verne landet fra den onde regjeringen som suger strøm-kroner ut av befolkningen.

Man oppnår absolutt ingenting politisk med en slik strategi, men så er det heller ikke endring Frp er opptatt av.

De er opptatt av å lokke til seg velgere. En vanskelig situasjon kan brukes til egen fordel. Ved å spille på misnøyen med strømprisene, kan partiet sette seg selv i sentrum.

At den onde regjering noen dager senere økte strømstøtten fra 55 til 80 prosent (over 70 øre/kWh) var neppe med i beregningen. Det svekket Frp sin strategi.

Vil redusere inntektsrammen

Frp har levert inn en rekke strømforslag som ligger til behandling i Stortinget. Frank Sve har satt navnet sitt på alle.

Igjen ser vi at det er legitime forslag, men at formen gjør dem lite realistiske å få vedtatt. Det viktigste å markere misnøye med tingenes tilstand.

Et forslag er å redusere inntektsrammen til nettselskapene, samt å redusere referanserente fra 5,6 prosent til 2 prosent. På den måten vil Frp redusere nettselskapenes inntekter med 5 milliarder kroner allerede i 2022.

– Det vil kunne tvinge frem behovet for mer rasjonell drift og struktur, med påfølgende lavere driftskostnader og dermed lavere nettleie til forbrukerne, skriver partiet.

Hvor realistisk er det å forandre på inntektsrammen på så kort varsel?

Urealistisk handlekraft

Et annet forslag er å begrense norsk krafteksport. Her argumenterer partiet godt. Større andel fornybart i Europa skaper et utømmelig behov for strøm fra Norge når det ikke blåser på kontinentet.

Virkeligheten har forandret seg siden de siste kablene ble vedtatt. Det er gode grunner til å se på om eksporten bør begrenses.

Men i forslag-formuleringen avslører Frp sitt sanne jeg. De «…ber regjeringen om å umiddelbart vektlegge norsk forsyningssikkerhet…».

Alle politikere vet at slike endringer ikke kan skje umiddelbart. Frp prøver bare å fremstå som handlekraftig - ved å legge frem et totalt urealistisk forslag

Å begrense krafteksport vil kreve en lang politisk prosess. Kanskje kan det være fornuftig, men like sannsynlig vil de negative konsekvensene være så store at det er helt uaktuelt. Det er ikke Norge alene som setter betingelsene i samarbeidet med andre land.

Sånn fortsetter det med det ene forslaget etter det andre. Frp reiser gode spørsmål, men formulerer forslagene slik at de ikke vil få flertall. Men å være konstruktive er jo ikke det viktige for Frp. Det viktige er å være misfornøyd - for å lokke til seg velgere.

Oppgjør med mørk fortid

Den store svakheten i strategien er naturligvis at partiet selv nylig styrte OED. I løpet av seks år kom og gikk fire Frp-statsråder uten at de gjorde noen vesentlige endringer i norsk kraftpolitikk.

I posisjon var partiet for kabler, vindkraft, elektrifisering av sokkelen og EU-tilpasning - alt det som partiet er imot nå. Det passer dårlig med misnøye-taktikken.

Kanskje var det derfor Robin Hood i forrige uke beklaget det partiet sto for i regjering.

– Sier unnskyld for kablene, var overskriften i Klassekampen.

På vegne av de tidligere statsrådene Lien, Søviknes, Freiberg og Listhaug beklaget den ferske stortingsrepresentanten både utenlandskabler og Acer-innmelding.

Det er helten sin det. Ikke bare skal Frank Sve nedkjempe landets onde regjering. Han tar også et oppgjør med sitt eget partis mørke fortid.

Frank Sve/Robin Hood valgte å kle seg i sivil da han i Klassekampen beklaget politikken Frp førte i regjering. Foto: Faksimile Klassekampen