Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi. Foto: Trønderenergi

Kronikk skrevet av

Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi

Regjeringens målsetting om å øke CO2-avgiftene for oljesektoren til to tusen kroner per tonn, har utløst en nødvendig debatt om klokskapen i å elektrifisere sokkelen. Debatten er viktig og henger nært sammen med utbyggingen og utviklingen av kraftsystemet. Norge har internasjonale klimaforpliktelser – og for å nå 2030-målet er det nødvendig med et «klimakrafttak».