Skrevet av konserndirektør for System og marked i Statnett, Gunnar G. Løvås. For kraftbransjen kommer første halvår