Kronikk fra Energi Norge: Intensjonen i regelverket som ble innført i 2001, var å gi nettselskapene insentiver til