Kronikk av advokat Morten Goller, managing partner i Advokatfirmaet Wiersholm. Per Morten Hoff og Energi Norge har i to kommentarer publisert i Europower den